SVEIKI!

Svetainė „ALGIRDO KAMBARYS“, arba ALGIRDAINĖ, sukurta lietuvių tautai gyvybiškai svarbių problemų sprendimo paieškoms per periodiškai organizuojamus „Algirdo skaitymus“, t.y. laisvos formos Lietuvos intelektualų ir politikų diskusijas, skirtus Algirdo PATACKO (1943, Trakai – 2015, Kaunas), politinio kalinio, LRS 1992–1996, 1996–2000 ir 2012–2015 m. kadencijø nario, Vyčio Kryžiaus Riterio ordino kavalieriaus atminimui. 

Tarp 2016 ir 2018 m. surengti 9 susitikimai, kurių paskutiniai neteko viešo forumo pobūdžio ir pavirto kviestų oficialių asmenų paskaitomis su atsakymais į klausytojų klausimus. Todėl svetainėje atsispindi tik pirmieji 5 skaitymai. Pirminio sumanymo tąsa priklausė ir tebepriklauso nuo pačios visuomenės aktyvumo ir matyt reikalauja naujos forumų bazės.

Tačiau tiek aktyvumas, tiek naujos bazės paieška neatsiejami nuo situacijos pačioje Lietuvoje kitimų, kurie pastaruoju metu įgavo bauginančias formas: vyksta totalinis, tiesiog „orwellinis“ asmens laisvės likvidavimas iki pat tėvų teisės į savo vaikus ir neribotos kiekvieno piliečio visų gyvenimo aspektų elektroninės kontrolės (sekimo) nuo susirašinėjimo, pokalbių ir kelionių iki mokumo per atgaivintus sovietinius ŽEK'us (butų ūkio tarnybas).

Daugelis tolimų nuo asmeninės rizikos intelektualų yra linkę suvesti įvykių problematiką į archajiškai suprantamą (maždaug 1918 m. epochos) tautos išlikimą ir sieti tai su tautinės ideologijos atkūrimu. 

Algirdas Patackas buvo vienas iš nedaugelio supratusiš, kad vad. „neomarksizmas“ tėra tik priedanga globalizuoto kapitalo poreikiui paversti pasaulį darniai veikiančiu „laisvo kapitalo, prekių ir [badu varomos nuskurdinamos pigios] darbo jėgos judėjimo“ mechanizmu. Naujųjų technologijų amžiuje tai reiškia žmonių pavertimą „dirbtinio intelekto“ elektroniniais vergais biorobotais, kurių skaičius bus automatiškai ribojamas pagal saujelės pasaulio vergvaldžių interesus. 

Iš visų politikų Algirdas Patackas buvo vienintelis, sutikęs, kad biorobotizacija, prasidėjusi nuo biometrinių pasų įvedimo, „laikinai“ apribojant laisves „kovai su islamo terorizmu“, gali būti sustabdyta tik atsisakius nuo elektroninės gyvenimo kontrolės bent šalies viduje (leidžiant laisvai gyventi savo šalyje su tradiciniais popieriniais asmens dokumentais, kaip buvo leista ES narėje Graikijoje) ir atgavus laisvę nuo privalomų atsiskaitymų per palūkanų „bankus“, įgijusius kiekvieno asmens priežiūros policines funkcijas: 
visi asmens laisvę ribojantys įstatyminiai aktai nuo pat „kovos su islamo terorizmu“ atsiradimo 2006 m. (EP direktyva 2006/24/EC) turi būti nedelsiant atšaukti. Algirdas Patackas buvo sumanęs imtis Seimo nario veiklos šia linkme. Deja, mirtis nutraukė Algirdo veiklą.

Išvardytos permainos reikalauja plačios visuomenės pažiūrų pakeitimo, ryžto aukotis krikščioniškai, bet ne tikėtis išsigelbėjimo atkuriant priešistorinę tradicinę pagonybę šiuolaikinio satanistinio pagonybės surogato pagrindu. Panašu, kad nepaisant net akivaizdžių šeimos institucijos naikinimo požymių (o kam vergui šeima?), lietuvių tauta tam nėra pribrendusi. Deja, laiko pribręsti nebelieka.

Būdamas šios svetainės iniciatorius ir sudarytojas, dabar esu paliegęs, vos sugebu dirbti būtiną mokslinį darbą, o per visuomenės pasyvumą nebematau bazės (senoji nebetinka pasikeitus vadovybei) ir perspektyvų laisvoms diskusijoms. Svetainė turi būti perimta pajėgių ir jaunesnių asmenų, galbūt kitu formatu, tačiau išlaikant pirminį variantą su visa medžiaga prieinamą.

Bučiau dėkingas, jei man būtų atsiųstas kontaktas tolesniam diskusijų ir svetainės likimui spręsti.

Sudarytojas Letas Palmaitis,
kovner@messianic.lt