Algirdo Patacko gyvenimo apžvalga
(pirminė medžiaga biografijai pagal oficialią Vikipediją)

 

Algirdas Vaclovas Patackas (poetinis slapyvardis Algis Rudamina) gimė 1943 m. rugsėjo 28 d. Trakuose Antano ir Marijos Patackų šeimoje. Žmona Nijolė, vaikai Algirdas ir Eglė Marija. Brolis poetas ir vertėjas Gintaras Patackas.

1960 m. baigė Kauno 14-ąją vidurinę mokyklą, 1966 m. Kauno politechnikos institutą, inžinierius technologas. Studijuodamas dirbo Kauno radijo gamykloje. 1965–1966 m. pirmųjų Lietuvos ir Baltijos šalių kultūrizmo čempionatų prizininkas.

Nuo 1966 m. dirbo Jonavos azotinių trąšų gamykloje. Nuo 1968 m. LSSR MA aspirantas, vėliau jaunesnysis mokslinis bendradarbis. 9 mokslinių straipsnių iš elektrochemijos autorius. Prasidėjus politiniams persekiojimams, perėjo dirbti į Lietuvos geologijos institutą inžinieriumi, iš ten KGB nurodymu pašalintas. 1982–1990 m. dirbo Kauno melioracijos eksploatavimo valdyboje darbininku remontininku. 1986–1987 m. buvo kalinamas už pogrindžio leidinių („Pastogė“, „Lietuvos ateitis“) redagavimą ir leidimą.

1988–1990 m. Sąjūdžio iniciatyvinės grupės, vėliau LPS Kauno miesto tarybos narys, Sąjūdžio Seimų narys. Dalyvavo atkuriant Vytauto Didžiojo universitetą, buvo VDU Atkuriamojo Senato narys, pirmosios egzaminų komisijos pirmininkas. Kauno politechnikos institute ir Vytauto Didžiojo universitete dėstė etiką, kultūros filosofiją, baltų kultūrą. 1990 m. Žaliakalnio rinkiminėje apygardoje išrinktas Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatu, Nepriklausomybės atstatymo akto signataras. A. Patackui suteiktas Laisvės kovų dalyvio statusas.

1992–1996 m. ir 1996–2000 m. kadencijų LR Seimo narys. Priklausė Sąjūdžio, vėliau Krikščionių demokratų frakcijoms, vadovavo Lietuvos-Čekijos tarpparlamentinių ryšių grupei. 

2000 m. apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu.

2000–2002 m. dirbo Krašto apsaugos sistemoje, dalyvavo specialiosiose LR URM bei Seimo misijose Čečėnijoje ir Gruzijoje. 

[Vikipedijoje nėra:] Įsitikinęs globalizmo priešas,  dėl viešai pareikštos abejonės NATO veiksmais prieš Talibaną Afganistane 2002 m. buvo pašalintas iš valstybinės reikšmės pareigų.

2002–2012 m. Kauno įgulos karininkų ramovės viešųjų ryšių specialistas.

2008 m. apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiumi.

[Vikipedijoje nėra:] Jautriai reagavo į Garliavos įvykius, dieną prieš pat smurtinį policijos šturmą budėjo Garliavoje.

2012–2015 m. LR Seimo narys, priklausė „Drąsos kelio“ frakcijai. [Vikipedijoje nėra:] Kaip ir anksčiau, atsisakė nuo Seimo nario privilegijų, gyveno kukliai. 

Kartu su Aleksandru Žarskum parašė knygų ir skaitė paskaitų, kuriose savaip interpretavo lietuvių tradicijas. Rašė apie kalbą, bet atsiribojo nuo mokslinės kalbotyros. Yra paskelbęs straipsnių baltų kultūros, Lietuvos geopolitikos klausimais. 

Algio Rudaminos slapyvardžiu paskelbė eilių.

Mirė 2015 m. balandžio 3 d. Kaune eidamas Seimo nario pasreigas beveik iki savo paskutiniosios dienos.

Į pradžią